หน้ากากป้องกันสารเคมี...Respirator

 • WR-1 Wiboon N P 305  หน้ากาก แบบกรองเดี่ยว
 • WR-2 Wiboon N P 306   หน้ากาก แบบกรองคู่  
 • WR-3.1 Wiboon R C 201 ตลับกรอง สำหรับ กรองฝุ่นละออง ทั่วไป
 • WR-3.2 Wiboon R C 203    ตลับกรอง สำหรับ กรองกลิ่นสารเคมี ฝุ่นละอองพิษ
 • WR-4 Wiboon GM หน้ากากแบบกรองเดี่ยว
 • WR-6.1 Wiboon CA104 ตลับกรองโลหะ สำหรับกรองกลิ่น สารเคมี 
 • WR-5 Wiboon GM หน้ากากแบบกรองเดี่ยว
 • WR-6.2 Wiboon CA710 ตลับกรองพลาสติก สำหรับกรองกลิ่นสารเคมี
 • WR-7 Wiboon HM112 หน้ากากแบบกรองเดี่ยว
 • WR-8.1 Wiboon HM112C ตลับกรองพลาสติก
 • WR-8.2 Wiboon HM112D
 • WR-9 Wiboon NPB 305 หน้ากากแบบกรองเดี่ยว Blue Eagle ตลับกรองพลาสติด
 • WR-10.1 Wiboon RCB 202 ตลับกรองพลาสติก
 • WR-10.2 Wiboon RCB 203 ตลับกรองสารเคมี

บริษัท โคเตอร์นิตี้ จำกัด

1999/47 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 02-3853598-9,089-1996998 Fax : 02-3853596

Copyright © 2008 COETERNITY.NET All Rights Reserved. Design by Camptour.net