จำหน่ายกระดาษทรายและอุปกรณ์เซฟตี้
l l
-
PRODUCT LIST

กระดาษทรายสายพาน 18F และ กระดาษทรายม้วน 18F

Jumbo Roll Width 1450 mm
Grain Aluminum oxide
Bonding Resin/Resin
Coating Open Coating
backing F/Weiht Antistatic
Grain colour Red
Grit size FEPA P
Grit Range P40-P600
Customer Section Wood,ferniture,woody curtain,and automobile industry floor and so on Material
Hard wood, resinous hard wood, or veneer
usage Wide and long belt sanding machine and air tool sanding
Description Strong F/wt paper has stability in wide belts sanding,and low clogging and
long life time thanks to antistatic. Semi open coating and aggressive grain
provide higher cutting efficiency.
made
Joint Type
 

RJA-18F เบอร์
ขนาด #60 #80 #100 - #400
กระดาษทรายสายพาน 18F 25”x75” 270 บาท 252 บาท 234 บาท
กระดาษทรายสายพาน 18F 26.70”x63” 252 บาท 235 บาท 218 บาท
กระดาษทรายสายพาน 18F 36”x60” 325 บาท 302 บาท 280 บาท
กระดาษทรายสายพาน 18F 51”x103” 789 บาท 735 บาท 683 บาท
กระดาษทรายสายพาน 18F 53”x83” 659 บาท 616 บาท 572 บาท
กระดาษทรายสายพาน 18F 53”x103” 818 บาท 765 บาท 710 บาท
กระดาษทรายม้วน 18F 1”x50 m 295 บาท 276 บาท 255 บาท
กระดาษทรายม้วน 18F 2”x50 m 590 บาท 552 บาท 510 บาท
กระดาษทรายม้วน 18F 4”x50 m 1,181 บาท 1,102 บาท 1,023 บาท
กระดาษทรายม้วน 18F 6”x50 m 1,771 บาท 1,653 บาท 1,535 บาท
กระดาษทรายม้วน 18F 12”x50 m 3,542 บาท 3,306 บาท 3,070 บาท
กระดาษทรายกลม 2" หลังกาว โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 2.50 บาท
กระดาษทรายกลม 3" หลังกาว โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 3.50 บาท
กระดาษทรายกลม 5" หลังกาว โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 4.25 บาท
กระดาษทรายกลม 6" หลังกาว โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 6.50 บาท
กระดาษทรายกลม 7" หลังกาว โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 9 บาท
กระดาษทรายกลม 8" หลังกาว โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 11.50 บาท
กระดาษทรายกลม 2" หลังสักหลาด โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 3 บาท
กระดาษทรายกลม 3" หลังสักหลาด โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 4 บาท
กระดาษทรายกลม 5" หลังสักหลาด โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 6 บาท
กระดาษทรายกลม 6" หลังสักหลาด โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 9 บาท
กระดาษทรายกลม 7" หลังสักหลาด โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 11.50 บาท
กระดาษทรายกลม 8" หลังสักหลาด โทรเช็คราคา โทรเช็คราคา 15.50 บาท


 
บริษัท โคเตอร์นิตี้ จำกัด
เลขที่ 608 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3853598-9,089-1996998 Fax : 02-3853596  

© 2008 COETERNITY.NET Powered by Camptour.net