จำหน่าย กระดาษทราย และ อุปกรณ์เซฟตี้
l l
HOME Product 1 Product 2 About Us Promotion Contact Us Download E-Catalog
 
PRODUCT LIST
 1. กระดาษทรายกลม หลังกาว-หลังสักหลาด
 2. กระดาษทราย - ผ้าทราย
 3. เครื่องมือลม
 4. ขนแกะ - ฟองน้ำ
 5. ใบตัด - ใบเจียร
 6. เครื่องขัดสเตนเลสและอุปกรณ
 7. จานทราย-ล้อทราย-อุปกรณ์ขัด
 8. หมวดสก็อตไบร์ท
 9. ฟองน้ำกระดาษทราย
 10. กระดาษทรายสายพาน 18F
 11. กระดาษทรายขัดสี RJA-06C
 12. กระดาษทรายขัดสี RJA-101
 13. กระดาษทรายขัดสี RJA-101A
 14. กระดาษทรายกลม
 15. กระดาษทราย / ผ้าทราย 9x11"
 16. ผ้าทรายนิ่ม RJA-82F
 17. ผ้าทรายนิ่ม JB05
 18. ผ้าทราย Y966 TN ZIR
 19. ผ้าทรายแผ่น ขนาด 9"x11"
 20. ผ้าทรายขัดโมลด์
 21. ผ้าทรายสายพาน 10x330mm
 22. ผ้าทราย 20x520 mm
 23. ผ้าทราย 4"x24"
 24. ผ้าทราย 4"x36"
 25. ผ้าทราย 4"x48"
 26. ผ้าทราย 6"x48"
 27. ผ้าทราย 2"x96"
 28. กระดาษทรายไฟเบอร์ดิส
 29. จานทรายหลังแข็ง
 30. จานทรายหลังอ่อน
 31. จานทรายผ้าตั้ง
 32. จานขัดสก๊อตไบร์ท
 33. ล้อทราย
 34. ล้อทรายผสมสก๊อตไบร์ท
 35. ล้อทรายเครื่อง PTX-500
 36. ล้อปอ
 37. ล้อผ้าดิบ
 38. ล้อผ้ายีนส์
 39. ลูกขัดมีแกน 6 mm
 40. ลูกขัดสก๊อตไบร์ทแกน 6 mm
 41. ลูกขัดทรายม้วนแกน
 42. ลูกขัดขนแกะ
 43. ลูกขัดสักหลาดมีแกน
 44. สก๊อตไบร์ทก้อนสีเทา
 45. สก๊อตไบร์ทกลมหลังสักหลาด
 46. สก๊อตไบร์ทสายพาน
 47. สก๊อตไบร์ทม้วน
 48. สก๊อตไบร์ทแผ่นกลม,สี่เหลี่ยม
 49. แปรงลวด/แปรงถ้วยแบบต่าง ๆ
 50. แปรงไนล่อน
 51. กระดาษทรายฟองน้ำ
 52. จานฟองน้ำ
 53. ยาขัดเงา
 54. หินลับมีดปอกหนัง
 55. หินโอ่ง
 56. หินเพชร
 57. ฟองน้ำหลังสักหลาด
 58. แผ่นตัด,แผ่นเจียร
 59. ตะไบเพชร
 60. ยางมีแกน
 61. อุปกรณ์เจาะกัดกลึง
 62. แป้นรองกระดาษทรายกลม
 63. แป้นรองสก๊อตไบร์ท
 64. เครื่องขัดสายพานเล็ก
 65. เครื่องขัด 4x24"
 66. เครื่องขัดลมกลม 5"
 67. เครื่องขัดสเตนเลส PTX
 68. เครื่องขัดสเตนเลส PTX (ลม)
 69. เครื่องขัดกระดาษทรายแผ่น
 70. เครื่องเจียร 4"
 71. เครื่องเจียรคอยาว
 72. เครื่องตัดไฟเบอร์ 16"
 73. เครื่องช่างน้ำหนัก
 74. เครื่องเชื่อม
 75. เครื่องมือช่าง
 76. ถุงมือแบบต่าง ๆ
 77. เอี้ยม
 78. เข็มขัดพยุงหลัง
 79. ถุงนิ้ว
 80. ปลอกขา
 81. ปลอกแขน
 82. ผ้าปิดจมูก
 83. รองเท้าเซฟตี้
 84. หน้ากากเชื่อม
 85. แว่นตานิรภัย
 86. อุปกรณ์ลดเสียง
 87. หมวกนิรภัย
 88. เข็มขัดนิรภัย
 89. ชุดป้องกันสารเคมี
 90. รองเท้าห้องคลีนรูม
 91. หน้ากากป้องกันฝุ่น
 92. หน้ากากป้องกันสารเคมี
 93. เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
 94. หมวกพนักงาน
 95. เศษผ้า
 96. ชุดพนักงาน
 97. กระบองไฟกระพริบ
 98. ลูกบอลดับเพลิง
 99. กาวโฟมสองหน้า
 100. ผ้าไมโครไฟเบอร์
 101. กาวสองหน้า
 102. กาวหย่น
 103. เทป OPP
 104. เทปใส
 105. ฟิล์มยืด
 106. ฟิล์มหด
 107. ลวดเชื่อม
 108. สายรัดกล่อง
 109. Cup Brushe แปรงถ้วย
 110. Accessories
 111. เครื่องดูดฝุ่น
 112. ปั้มลม / ปั้มแอร์บรัช
 113. เครื่องมือช่าง
 114. AIR TOOLS No.1
 115. AIR TOOLS No.2
 116. AIR TOOLS No.3
OTHER PRODUCT
จำหน่ายกระดาษทรายกลม จำหน่ายกระดาษทราย-ผ้าทราย จำหน่ายเครื่องมือลม  
กระดาษทรายกลม หลังกาว-หลังสักหลาด กระดาษทราย-ผ้าทราย เครื่องมือลม  

1.กระดาษทราย
18F
2.กระดาษทราย
ขัดสี 06C
3.กระดาษทราย
ขัดสี 101
4.กระดาษทราย
ขัดสี 101A
5.กระดาษทรายกลม 6.กระดาษทราย/
ผ้าทราย 9x11"
7.ผ้าทรายนิ่ม 82F 8.ผ้าทรายนิ่ม JB05
9.ผ้าทราย
Y966TN ZIR
10.ผ้าทรายแผ่น
9x11"
11.ผ้าทรายขัดโมลด์ 12.ผ้าทราย
10x330 mm
13.ผ้าทราย
20x520 mm
14.ผ้าทราย
4x24"
15.ผ้าทราย
4x36"
16.ผ้าทรายบากท่อ
4x48"
17.ผ้าทราย
6x48"
18.ผ้าทราย
2x96"
19.กระดาษทราย
ไฟเบอร์ดิส
20.จานทรายหลังแข็ง
21.จานทรายหลังอ่อน 22.จานทรายผ้าตั้ง 23.จานขัดสก๊อตไบร์ท 24.ล้อทราย
25.ล้อทราย
ผสมสก๊อตไบร์ท
26.ล้อทรายเครื่อง
PTX-500
27.ล้อปอ 28.ล้อผ้าดิบ
29.ล้อผ้ายีนส์ 30.ลูกขัดมีแกน
6 mm
31.ลูกขัดสก๊อตไบร์ท
แกน 6 mm
32.ลูกขัดทราย
ม้วนแกน
33.ลูกขัดขนแกะ 34.ลูกขัดสักหลาด
มีแกน
35.สก๊อตไบร์ทก้อน
สีเทา
36.สก๊อตไบร์ทกลม
หลังสักหลาด
37.สก๊อตไบร์ท
สายพาน
38.สก๊อตไบร์ทม้วน 39.สก๊อตไบร์ทแผ่น
กลม,สี่เหลี่ยม
40.แปรงลวดแบบต่างๆ
41.แปรงไนล่อน 42.กระดาษทราย
ฟองน้ำ
43.จานฟองน้ำ 44.ยาขัดเงา
45.หินลับมีด
ปอกหนัง
46.หินโอ่ง 47.หินเพชร 48.ฟองน้ำ
หลังสักหลาด
49.แผ่นตัด,แผ่นเจียร 50.ตะไบเพชร 51.ยางมีแกน 52.อุปกรณ์เจาะกัดกลึง
53.แป้นรอง
กระดาษทรายกลม
54.แป้นรอง
สก๊อตไบร์ท
55.เครื่องขัด
สายพานเล็ก
56.เครื่องขัด
4x24"
57.เครื่องขัด
ลมกลม 5"
58.เครื่องขัด
สเตนเลส PTX
59.เครื่องขัด
สเตนเลส PTX (ลม)
60.เครื่องไฟฟ้า
ขัดกระดาษทรายแผ่น
61.เครื่องเจียร 4" 62.เครื่องเจียร
คอยาว
63.เครื่องตัด
ไฟเบอร์ 16"
64.เครื่องชั่งน้ำหนัก
65.เครื่องเชื่อม 66.เครื่องมือช่าง 67.ถุงมือแบบต่างๆ 68.เอี๊ยม
69.เข็มขัดพยุงหลัง 70.ถุงนิ้ว 71.ปลอกขา 72.ปลอกแขน
73.ผ้าปิดจมูก 74.รองเท้าเซฟตี้ 75.หน้ากากเชื่อม 76.แว่นตานิรภัย
77.อุปกรณ์ลดเสียง 78.หมวกนิรภัย 79.เข็มขัดนิรภัย 80.ชุดป้องกันสารเคมี
81.รองเท้าห้องคลีนรูม 82.หน้ากากป้องกันฝุ่น 83.หน้ากากป้องกัน
สารเคมี
84.เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
85.หมวกพนักงาน 86.เศษผ้า 87.ชุดพนักงาน 88.กระบองไฟกระพริบ
89.ลูกบอลดับเพลิง 90.กาวโฟมสองหน้า 91.ผ้าไมโครไฟเบอร์ 92.กาวสองหน้า
93.กาวหย่น 94.เทป OPP 95.เทปใส 96.ฟิล์มยืด
97.ฟิล์มหด 98.ลวดเชื่อม 99.สายรัดกล่อง 100.Cup Brushe
แปรงถ้วย
101.Accessories 102เครื่องดูดฝุ่น 103.ปั้มลม
/ ปั้มแอร์บรัช
104.เครื่องมือช่าง
     
105.AIR TOOLS      
ติดต่อสอบถาม
กรอกข้อมูลที่คุณต้องการ
ชื่อ-สกุล   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
หัวข้อ  
ข้อความ  
อีเมล์ / E-mail  

กรอกอักขระที่ปรากฏในภาพ  
   
  

บริษัท โคเตอร์นิตี้ จำกัด
เลขที่ 608 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3853598-9,089-1996998 Fax : 02-3853596  

© 2008 COETERNITY.NET Powered by Camptour.net